სამკურნალო–პედაგოგიურ საბავშვო ბაღში მიიღებიან ინტელექტუალურ და ფიზიკურ განვითარებაში პრობლემების მქონე  ბავშვები 3–დან 7 წლამდე.

მეტის წაკითხვა

 

ყოველდღიური ჯგუფური  მუშაობა, ინდივიდუალური მიდგომა თითოეულ ბავშვთან, დღის სწორი, რიტმული განაწილება ხელს უწყობს ბავშვის ჯანმრთელი ძალების, შესაძლებლობების და უნარების  განვითარებას.

მეცადინეობები ტარდება შემდეგი მიმართულებებით:

 • სოციალური კომუნიკაციური უნარების განვითარება
 • შემეცნებითი უნარების
 • მეტყველების
 • ნატიფი და მსხვილი მოტორიკის განვითარება
 • სენსორული განვითარება
 • თვითმომსახურების ჩვევების გამომუშავება
 • სკოლისთვის მომზადება.

პროგრამა მოიცავს  აგრეთვე:

 • ხატვას, ფერწერას, ძერწვა, აპლიკაციას
 • ევრითმიას
 • ხელგარჯილობას
 • მუსიკალურ-რიტმულ მეცადინეობებს
 • თეატრალიზებულ ზღაპარს (თოჯინების თეატრი)
 • ცხობას

მუშაობის საათები: 10.00 – 17.00, ბავშვები უზრუნველყოფილნი არიან სამჯერადი კვებით.

პროგრამა გულისხმობს მშობლის და პედაგოგის აქტიურ თანამშრომლობას.

თქვენი პატარების განვითარებაზე იზრუნებენ კვალიფიციური თბილი და მოსიყვარულე აღმზრდელები.