25.10.2018

9 ნოემბერს ჩვენს სკოლაში ლამპრების დღესასწაულია! ეს ღირსშესანიშნავი დღე უყვართ როგოც პატარებს ისევე დიდებს. 

25.10.2018

22-25 ოქტომბერს თავისუფალი პედაგოგიკის ცენტრში ჩატარდა ადრეული განვითარების პედაგოგებისა და სპეციალისტებისთვის ტრენინგის მეორე მოდული თემაზე "კოლეგიალური შემთხვევა - კონსულტაცია და სუპერვიზია". 

03.07.2018

27 ივლისიდან ჩვენს დღის ცენტრში იწყება საზაფხულო არდადეგები!

03.07.2018

თავისუფალი პედაგოგიკის ცენტრი აგრძელებს საბუთების მიღებას სამკურნალო-პედაგოგიური სკოლის პირველ კლასში ჩასარიცხად.