თპც, არასამთავრობო არაკომერციული ორგანიზაცია დაფუძნებულია 1991 წელს.

წარმოადგენს სამკურნალო პედაგოგიკისა და სოციალური თერაპიაში საერთაშორისო საბჭოს წევრი (დორნახი, შვეიცარია) და სამკურნალო პედაგოგიკისა და სოციალური თერაპიაში უმაღლესი განათლების საერთაშორისო წრის წევრს (კასელი, გერმანია)

მეტის წაკითხვა

гр полное