თავისუფალი პედაგოგიკის ცენტრის ადრეული განვითარების ცენტრში მიიღებიან ბავშვები 1-დან 7 წლამდე.

ჩვენი წინადადებები თქვენი ბავშვისათვის:

მეტის წაკითხვა
 • დიაგნისტიკა ცენტრში; 
 • ბაზალური სტიმულირება;
 • კოგნიტიური განვითარება;
 • კომუნიკაციის განვითარება;
 • ვესტიბულარული სტიმულირება;
 • ნატიფი და მსხვილი მოტორიკის განვითარება;
 • მეტყველების განვითარება.

შეთავაზება მშობლებისათვის:

 • კონსულტაციები;
 • შეხვედრები მათთვის მოსახერხებელ დროს;
 • მშობლებთნ თემატური შეხვედრები;
 • საუბრები.

ჩვენი ჯგუფი:

 • ექიმი;
 • ლოგოპედი;
 • სამკურნალო პედაგოგი;
 • მასაჟისტი;
 • მუსიკალური თერაპევტი;
 • არტთერაპევტი;
 • სენსომოტორიკის თერაპევტი;
 • მკურნალი ევრითმისტი.

მუშაობის რეჟიმი:

ბავშვის შემოწმება და მშობლებთან გასაუბრება – ორშაბათი, ხუთშაბათი – 12.30–14.30სთ.

ბავშვთან მეცადინეობა ცენტრში – მშობლებთან შეთანხმებით.